Περισσότερες από 100 νέες έρευνες αναδεικνύουν τις πολλαπλές επιδράσεις στην υγεία από το Wi-Fi

31.07.2018


Συνημμένα αρχεία:

 

- Αυτούσια η μελέτη "Review; Biological and pathological effects of 2.45 GHz radiation on cells, fertility, brain, and behavior" της Isabel Wilke σε μορφή PDF

- Περίληψη (Abstract) της μελέτης (στην Αγγλική)

- Εκτενής περίληψη (Executive Summary) της μελέτης (στην Αγγλική)

 

Ενημερωτικό Φυλλάδιο