Ανακοινώσεις για επικίνδυνα προϊόντα

 

Announcement: Dangerous Chemicals (Phthalates) in toys and childcare products

29.08.2018
After laboratory analysis of the samples by the State General Laboratory, it was found that in the toys shown in the attached Table B, the concentrations of Phthalates that were detected were beyond the limits set by the current legislation. The Department of Labor Inspection ...

Newsletter

News

Εκστρατεία Ελέγχου Παιδικών Παιχνιδιών (Πάσχα 2019)

11.04.2019
The Consumer Protection Service is carrying out a safety campaign in the run-up ...